Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Waarom moet ik mij als particulier aanmelden als ondernemer?

U bent ondernemer voor de BTW indien u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energieleverancier door middel van zonnepanelen. Van uw energieleverancier ontvangt u een vergoeding voor de geleverde stroom, daarom kunt u onder voorwaarden de BTW voor de aanschaf op uw zonnepanelen terugvragen.

Als u zich niet aanmeldt als ondernemer, kunt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen niet terugkrijgen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om de BTW terug te vragen?

Om gebruik te maken van de BTW teruggaaf op de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent een particuliere afnemer
  • U heeft zonnepanelen gekocht (en laten installeren)
  • U heeft de zonnepanelen op of bij uw woning laten installeren
  • U levert de opgewekte zonne-energie (deels) terug aan het electriciteitsnet

U hoeft zich niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, aangezien u geen onderneming drijft.

Kan ik ervoor kiezen om geen ondernemer te worden?

Nee, u kunt niet kiezen om al dan niet als ondernemer te worden aangemerkt indien u de BTW op de zonnepanelen terug wilt vragen. Indien u aan de voorwaarden voldoet en u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energieleverancier door middel van zonnepanelen dan bent u ondernemer voor de BTW.

Wel valt u zeer waarschijnlijk onder de Kleine Ondernemersregeling.

Als u zich niet aanmeldt als ondernemer, kunt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen niet terugkrijgen.

Wat is de Kleine Ondernemersregeling?

De Kleine-ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven te voldoen. U hoeft geen BTW aan de Belastingdienst te voldoen indien het BTW-bedrag per jaar per saldo €1.345 of minder is. Als u ondernemer bent voor stroom die u aan uw energieleverancier levert, dan moet u BTW berekenen over het bedrag dat u hiervoor van uw energieleverancier verrekend krijgt. Ook moet u dan in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en zélf verbruikt. Per saldo is het BTW-bedrag bij u als particuliere ondernemer in principe lager dan €1.345, waardoor u geen BTW hoeft te voldoen over de opgewekte stroom.

Ik ben al ondernemer en heb een BTW-nummer is dat een probleem?

Als u een eenmanszaak hebt is het maar de vraag of het verstandig is dat u de BTW voor de aanschaf en installatie op uw zonnepanelen terug gaat vragen. Alle BTW bedragen worden in een jaar bij elkaar opgeteld en het is dan maar de vraag of de Kleine Ondernemersregeling voor u van toepassing is.

Bent u (mede) eigenaar van een V.O.F. of een maatschap dan bent uzelf nog geen BTW ondernemer. Om de BTW op uw zonnepanelen terug te vragen bij de Belastingdienst dient u zich als particulier eerst aan te melden als ondernemer.

Indien u directeur-grootaandeelhouder bent dan wordt u behandeld als ieder ander particulier. Dat betekent dat u zich bij de Belastingdienst dient aan te melden als BTW ondernemer voor de zonnepanelen.

Neem in alle gevallen contact met ons op want elke situatie is weer anders.

De zonnepanelen zijn onderdeel van een (huwelijks)goederengemeenschap, wie moet zich aanmelden als ondernemer voor de BTW?

U exploiteert gezamenlijk als ondernemer de zonnepanelen, maar alleen op wiens naam de energiefactuur is gesteld kan zich als ondernemer voor de BTW aanmelden.

Kan ik de BTW op mijn zonnepanelen die ik voor 2013 heb aangeschaft ook terugvragen?

De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft en nog niet zijn geregistreerd als ondernemer, zich alsnog kunnen aanmelden. Ook indien de zonnepanelen zijn aangeschaft in 2013 of eerder. U ontvangt dan een aangifte voor het tijdvak waarin de panelen zijn aangeschaft. Met deze aangifte kunt u de BTW terugvragen.

Ik heb reeds zonnepanelen en wil deze uitbreiden. Kan ik hiervan de BTW ook terugvragen?

Ja in principe kan dat. Indien de factuur van de tweede aanschaf valt in het jaar van de factuur van de eerste aanschaf dan kunt u zonder problemen de BTW terugvragen van deze zonnepanelen. Echter indien u reeds ontheffing hebt gekregen van uw administratieve verplichtingen op grond van de Kleine Ondernemersregeling, dan dient eerst een verzoek ingediend te worden bij de Belastingdienst om de ontheffing ongedaan te maken.

Neemt u voor de mogelijkheden contact met ons op.

Kan ik post van de Belastingdienst verwachten en wat doe ik daarmee?

Nadat wij de ondertekende opdrachtbevestiging van u hebben ontvangen, verzoeken wij de Belastingdienst om alle post met betrekking op de BTW Teruggaaf naar ons op te sturen. Toch kan het voorkomen dat de Belastingdienst de post met betrekking tot de BTW teruggaaf naar u opstuurt. Indien dat het geval is stuur het dan zo spoedig mogelijk naar ons op ter attentie van: BTW Teruggaaf Station, Postbus 9406, 9703LP Groningen.

U kunt de volgende poststukken van de Belastingdienst ontvangen:

  • Een brief met als onderwerp “Vaststelling belastingplicht”, eventueel met een roze aangiftebiljet. Beide ontvangen wij graag van u aangezien wij hiermee uw BTW-aangifte kunnen verzorgen. Stuur deze brieven aan ons door zonder uw handtekening alstublieft.
  • Brieven met een gebruikersnaamen een wachtwoord. Deze brieven hoeft u niet op te sturen en heeft u alleen nodig om uw rekeningnummer door te geven via de beveiligde site van de Belastingdienst, uiteraard kunnen wij dit ook voor u regelen.
  • Een brief met bevestiging van uw rekeningnummer. Deze brief hoeft u niet naar ons op te sturen, wel dient u te controleren of het rekeningnummer juist is. Anders kunt u contact met ons opnemen.
  • Een beschikking Omzetbelasting Teruggaaf.
  • Een brief beschikking ontheffing administratieve verplichtingen.

Al deze poststukken ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk van u zodat wij de BTW-aanvraag voor u op de juiste manier kunnen verwerken en u volledig kunnen ontzorgen. (BTW Teruggaaf Station, Postbus 9406, 9703LP Groningen).

Hoelang duurt het voordat het bedrag op mijn rekeningnummer staat?

Vanaf het moment dat wij de ondertekende opdrachtbevestiging binnen hebben tot het moment dat het bedrag door de Belastingdienst op uw rekeningnummer is overgemaakt zijn gemiddeld 3 tot 6 maanden verstreken. Een ondernemer dient per kwartaal de BTW-aangifte in (april, juli, oktober en januari). Hierdoor duurt het soms langer voordat alles afgerond is. Bijvoorbeeld wanneer u in januari zonnepanelen aanschaft en laat installeren dan kunt u de BTW pas terugvragen in april.

Verder kan de Belastingdienst te allen tijde aanvullende informatie opvragen omdat zij de aangifte niet goed kunnen beoordelen, waardoor ook een langere doorlooptijd ontstaat.

Heeft de BTW-aangifte invloed op mijn aangifte inkomstenbelasting?

Nee, dit is een geheel andere soort belasting en staat derhalve los van de BTW-aangifte voor de zonnepanelen.

Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijg ik terug?

Dit is afhankelijk van het volgende:

Situatie A: zonnepanelen die niet tegelijkertijd als dakbedekking dienen (niet geïntegreerde zonnepanelen)

U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen dus alléén om stroom op te wekken), het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). Dit is bijna altijd het geval. U kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt echter niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag in het tijdvak van aanschaf.

Situatie B: zonnepanelen die gelijkertijd als dakbedekking dienen (geintegreerde zonnepanelen)

U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). Dit komt zeer sporadisch voor. U mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U heeft in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning waartoe de dakbedekking behoort. Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Hoe wordt de BTW (aftrek) in het jaar van aanschaf en installatie van de zonnepanelen berekend?

Situatie A: zonnepanelen die niet tegelijkertijd als dakbedekking dienen (meest voorkomende situatie)

Op de BTW-aangifte die aan u wordt uitgereikt nadat u zich hebt aangemeld bij de Belastingdienst, kunt u de voorbelasting in aftrek brengen. De verschuldigde BTW dient u op de BTW-aangifte aan te geven. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de verschuldigde BTW te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u dan BTW in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen en uitvoerbaar. U kunt daarom de hierna genoemde bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf.

 

 

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait
0-1000 €20
1001-2000 €40
2001-3000 €60
3001-4000 €80
4001-5000 €100
5001-6000 €120
6001-7000 €140
7001-8000 €160

 

Voorbeeld:

Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kWh.

Verschuldigde BTW:               € 60,-

Voorbelasting                         € 800,-

Terug te ontvangen BTW       € 740,-

Situatie A: zonnepanelen die tegelijkertijd als dakbedekking dienen (komt sporadisch voor)

Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Ook voor deze zonnepanelen geldt dat u precies zou moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en dat u hiervoor BTW in rekening zou moeten brengen. Ook hier geldt dat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen. U kunt daarom de hierna genoemde bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf.

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait
0-1000 €5
1001-2000 €10
2001-3000 €20
3001-4000 €30
4001-5000 €40
5001-6000 €50
6001-7000 €60
7001-8000 €70

Voor de aftrek van de BTW op de aanschaf is van belang dat deze zonnepanelen naast de functie voor het opwekken van energie ook een functie als dakbedekking hebben. Voor dit laatste gebruik heeft u geen recht op aftrek (privégebruik). Dit gebruik wordt gesteld op 50%. Dat wil zeggen dat de voorbelasting voor 50% wordt toegerekend aan de functie van stroomopwekking. Daarvan wordt vervolgens 2/3 deel gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Er wordt uitgegaan van 2/3 omdat uit ervaringscijfers blijkt dat zonnepanelen gemiddeld genomen voor 2/3 deel gebruikt worden voor het leveren van stroom aan het energiebedrijf en voor 1/3 deel voor direct privéverbruik van stroom. Dit heeft tot gevolg dat u bij elkaar genomen 1/3 deel (2/3 x 50%) van de BTW die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie als voorbelasting in aftrek kunt brengen.

Voorbeeld:

Voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 1.500. De zonnepanelen zijn geïntegreerd, u kunt daarom 1/3 van het BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kWh.

Verschuldigde BTW:                          € 20,-

1/3 deel van de voorbelasting           € 500,-

Terug te ontvangen BTW                   € 480,-

Kan een vereniging van eigenaren (VvE) ook gebruik maken van de BTW teruggaaf op zonnepanelen?

Dit is mogelijk maar is dusdanig gecompliceerd dat onze fiscaal jurist u hierover meer kan vertellen. Neem hierover contact op met ons (info@btwteruggaafstation.nl).