BTW Teruggaaf voor de zonnepanelen

Wij kunnen de gehele BTW-traject voor u verzorgen. Vanaf het moment dat u ons opdracht heeft gegeven treden wij namens u in contact met de Belastingdienst om de BTW op de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen terug te vragen. Wij melden u aan als ondernemer voor de BTW en nemen alle correspondentie van de Belastingdienst voor onze rekening. Namens u verzoeken wij de Belastingdienst in het opvolgende jaar om ontheffing van de administratieve verplichtingen. Hierdoor hoeft u geen BTW aangiften meer te doen in verband met de Kleine Ondernemersregeling. Via e-mail wordt u door ons op de hoogte gehouden van de voortgang.

Voorwaarden BTW teruggaaf op zonnepanelen

Om gebruik te maken van de BTW teruggaaf op uw zonnepanelen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent een particuliere afnemer
  • U heeft zonnepanelen gekocht (en laten installeren)
  • U hebt de zonnepanelen op of bij uw woning laten installeren
  • U levert de opgewekte zonne-energie (deels) terug aan het elektriciteitsnet

Bent u als particulier ondernemer?

U bent ondernemer voor de BTW indien u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energieleverancier door middel van zonnepanelen. Van een vergoeding is sprake als uw energieleverancier u betaald voor de door u (terug)geleverde stroom. De verrekening vindt plaats via uw energierekening.

Waarmee dient u rekening te houden?

  • Jaar van aanschaf

Als u de BTW op de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen terug wilt ontvangen dient u de Belastingdienst, in het jaar van aanschaf, hierom te verzoeken. Dit kan alleen indien u ondernemer bent.

  • Naam op energiecontract

Heeft u een partner, dan kan alléén degene op wiens naam het energiecontract staat bij uw energieleverancier zich aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst.

  • Werking Kleine Ondernemersregeling

De BTW over de investering van de zonnepanelen mag u terugvragen, maar u moet wel BTW betalen over de opgewekte stroom. Dit is echter een (heel) laag bedrag zodat u vrijwel altijd onder de Kleine Ondernemersregeling valt. Particulieren die in een jaar minder dan 1.345 euro aan btw verschuldigd zijn kunnen op grond van de Kleine Ondernemersregeling in aanmerking komen voor een belastingvermindering, die er normaliter toe leidt dat uiteindelijk helemaal geen BTW hoeft te worden betaald.

  • Ontheffing administratieplicht

Particulieren kunnen op grond van de Kleine Ondernemersregeling ontheven worden van hun administratieve verplichtingen. Dit betekent u dat u na het jaar van aanschaf geen administratie en aangiften meer hoeft te doen.